Kaganof, Aryan
Ka-Mkame, Sfiso
Katz, Bronwyn
Kelapile, Charity
Kerim Seiler,
Khambule, Bheki
Khan, Sharlene
Khomo, Thalente
Khumalo, Lindokuhle
Kiggan, Denise
Kinsler, Jeannie
Kohler, Vivien
Kotze, Grace
Gallery   Wed–Sun 09.00-15.00      Café   Wed–Sat 07.30-15.00 | Sun 09.00-15.00      Shop   Wed–Sat 08.00-15.00 | Sun 09.00-15.00