Uhlelo lokwethulwa komgogodla wengxoxo ka 2019 yababambe inqaza kumbukiso: ANNOUNCING the theme for the 2019 KZNSA Members' Exhibition: UMHLABA | LAND Kufikani engqondweni noma ezandleni uma ucabanga ngomhlaba? What comes to mind, to hand, when you think about LAND?

  • 11 March 2019 - 06 April 2019
  • Main Gallery, Media Gallery, Mezzanine Gallery, Park Gallery

Uhlelo lokwethulwa komgogodla wengxoxo ka 2019 yababambe inqaza kumbukiso:
ANNOUNCING the theme for the 2019 KZNSA Members’ Exhibition:

UMHLABA | LAND

Kufikani engqondweni noma ezandleni uma ucabanga ngomhlaba?
What comes to mind, to hand, when you think about LAND?


ikhaya home
indawo place
amadlozi ancestors
ukubuyiswa koMhlaba land claim
ukubuyiselwa umhlaba, ngaphandle kwesinxephezelo land expropriation
vuka uzithatha land on your feet
udedangendlala womhlaba landscape
umnqomo kadoti/ezaleni landfill
ukutheleka/(okungenamthetho) komunye umlaba outlandish
umgcele territory
uThuli Otholini dust to dust
uKugcola Kwenhlupheko dirt poor
ukulima nokumbiwa phansi koMhlaba farming and mining
ukuphazamisa nokugcolisa extracting and dumping
izwe earth
land artARTIST INFORMATION

Paid up members of the KZNSA are invited to submit a work, without charge, to be included in the annual Members’ Exhibition.


EXHIBITION DATES
12 March – 7 April 2019
Opening and prize giving – Tuesday 12 March 17h30


SUBMISSION DATES
Please deliver work to the KZNSA gallery, 166 Bulwer Road, Glenwood, Durban on these dates:

Thursday 7 March 09h00 – 17h00
Friday 8 March 09h00 – 17h00
Saturday 9 March 09h00 – 13h00

No late submissions can be accepted.


MEDIUMS
All mediums are welcome: Painting, drawing, mixed media, photography, collage, sculpture, ceramics, performance, sound, film, multi-disciplinary, etc.
Members may submit one piece each.

Main, Mezzanine, Park and Media Galleries


PRIZES
All submissions are eligible for the Joan Emanuel Family Trophy and a share of the R20 000 prize money. Independent judges will award 1st, 2nd and 3rd places.
1st prize: R10 000
2nd prize: R5 000
3rd prize: R2 500

In addition, the KZNSA exhibition sub-committee award a commendation for an outstanding piece. KZNSA prize: R2 500


Share on social media

Gallery   Tues–Fri 09.00-17.00 | Sat 09.00-16.00 | Sun 09.00-15.00

Café   Tues - Fri 08.00-17.00 | Sat 08.00-16.00 | Sun 09.00-15.00

Shop   Tues–Fri 09.00-17.00 | Sat 09.00-16.00 | Sun 09.00-15.00